Home Нов член
PDF Печат Е-поща

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РК НА БЛС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

1. Диплома за завършено висше образование /Академична справка за новозавършили лекари/ - оригинал

2. Свидетелство за специалност - оригинал

3. Документ за придобита научна степен - оригинал

4. Свидетелство за съдимост - оригинал

5. Снимка електронен вариант

6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни - по образец

7. Заявление за зачисляване - по образец

8. За чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната.

9. При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.