Home Ръководство
PDF Печат Е-поща

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МАНДАТ 2021-2023 Г.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Д-Р МИЛЕНА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПИМП

3. Д-Р МАРГАРИТКА СТОЯНОВА ЙОНОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМП

4. Д-Р ГАЛИНА ТОШКОВА ГАРЕВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЛНИЧНА ПОМОЩ

5. Д-Р МАВРОДИ ЕВСТАТИЕВ КАЛЕЙНСКИ – СЕКРЕТАР

6. Д-Р ХРИСТО НИКОЛОВ ПОПОВ

7. Д-Р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАРЕВА

8. Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАШКОВ

9. Д-Р ИВАН БОНЧЕВ НИКОЛОВ

10. Д-Р ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ

11. Д-Р РЕНЕТА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

РЕЗЕРВИ

Д-Р ВЕНЦИСЛАВА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

Д-Р РАДИНКА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА

 


КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ

Д-Р РЕНЕТА ТОДОРОВА ГОНГАЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ ЛАТЕВ

Д-Р ВАНЯ МАНЧЕВА ГОРЧЕВА

Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАДОВ

Д-Р КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

Д-Р ПРЕСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕТКОВ

Д-Р ВАНЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

Д-Р ЛЮБКА ПЕТКОВА ЛЮБЕНОВА

РЕЗЕРВИ:

Д-Р ПЛАМЕН ЕНЧЕВ ПЕТРОВ

Д-Р ДАНИЕЛА СТРАХИЛОВА ЛАЛОВСКА

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Д-Р ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ЦАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ВЛАДИМИР САВОВ ВЕЛИЧКОВ

Д-Р БИСЕРКА ИВАНОВА АКИВАНОВА

Д-Р ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ ЦУЦУМАНОВ

Д-Р ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ СТОЕВ

РЕЗЕРВИ:

Д-Р МИХАИЛ ИРИНКОВ

Д-Р ЙОНЧО ПЕТРОВ

Д-Р ЦЕНКА ПЕНЧЕВА

 

ДЕЛЕГАТИ

1. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ

2. Д-Р МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

3. Д-Р МАРГАРИТКА ЙОНОВА

4. Д-Р ГАЛИНА ГАРЕВА

5. Д-Р МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ;

6. Д-Р ХРИСТО ПОПОВ;

7. Д-Р ГЕОРГИ ВАШКОВ;

8. Д-Р РЕНЕТА КРЪСТЕВА;

9. Д-Р ИВАН НИКОЛОВ;

10. Д-Р ЕЛЕНА ЗАРЕВА;

11. Д-Р ПЛАМЕН МАРИНОВ

 

ЗА РЕЗЕРВИ:

1. Д-Р РЕНЕТА ГОНГАЛОВА;

2. Д-Р ЦВЕТОЗАР ЦАЧЕВ;

3. Д-Р ПЛАМЕН ЛАТЕВ;

4. Д-Р ЧАВДАР ВЛАДИМИРОВ;

5. Д-Р ВАНЯ МАНЧЕВА;

6. Д-Р ИВАН ДАДОВ;

7. Д-Р КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ;

8. Д-Р ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ;

9. Д-Р ВАНЯ ЛЪЧЕЗАРОВА;

10. Д-Р ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА;

11. Д-Р ТИХОМИР СТОЕВ

12. Д-Р ВЕЛИЧКО ЦУЦУМАНОВ

13. Д-Р ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ

14. Д-Р БИСЕРКА АКИВАНОВА

15. Д-Р ПЛАМЕН ЕНЧЕВ ПЕТРОВ

16. Д-Р ДАНИЕЛА ЛАЛОВСКА

17. Д-Р МИХАИЛ ИРИНКОВ

18. Д-Р ЙОНЧО ПЕТРОВ

19. Д-Р ЦЕНКА ПЕНЧЕВА