Home Обучение
PDF Печат Е-поща

Ежегодно, за следващата календарна година, се издава План-разписание с тематичните курсове и индивидуално обучение и условията за включване в тях, по предложение на катедрите. План-разписанието излиза от печат ежегодно до края на м. май и се изпраща за разпространение. Неговото съдържание е следното:

· Основни курсове - за специализиращите по Наредбата за придобиване на специалност на МЗ. Те са безплатни за специализантите на МУ-София и са срещу заплащане за специализантите, зачислени на платена специализация в другите висши медицински учебни заведения в страната.

· Тематични курсове – включени в програмите за специализация по Наредбата за придобиване на специалност на МЗ. Курсовете са безплатни за специализантите на МУ-София и са платени за специализиращите в другите висши медицински учебни заведения в страната.

· Тематични курсове /платени/ – за лекари със и без специалност.

· Индивидуално обучение /платено/, което не е ВСД, с продължителност до 3 седмици - за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността.

· Таксите за различните обучения, на последната страница от план-разписанието, се определят със заповеди от директорите на съответните болници и търпят промяна през годината.

· Участниците в платените тематични курсове и в индивидуалните обучения, заплащат такса участие 30 лв., определена със Заповед № PR 36227/19.08.2008 г. на Ректора на Медицински университет – София.

· Участието в тематичните курсове и в индивидуалното обучение се заплаща по банков път или в касата на Деканата.

· План-разписание 2013

· План-разписание 2014

· ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2014 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 31.08.2013 г. В СЕКТОР СДО НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ.