Home Връзки
PDF Печат Е-поща

ВРЪЗКИ

 

 

РАЙОННИ КОЛЕГИИ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

 

Столична Лекарска Колегия

Районна Колегия - Пловдив

Районна Колегия - Русе

Районна Колегия - Бургас

Районна Колегия - Кюстендил

Районна Колегия - Варна

Районна Колегия - Стара Загора

Районна Колегия - Добрич

Районна Колегия - Ямбол

Районна Колегия - Благоевград

Районна Колегия - Плевен

Районна Колегия - Смолян

 

Районна Колегия - Враца

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ

 

Национално Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България

Дружество на Кардиолозите в България

Българско Дружество по акушерство и гинекология

Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология

Българско дружество по алергология

Българско дерматологично дружество

Научно дружество на анестезиолозите в България

Българско дружество по белодробни болести

Българско дружество по инфекциозни болести

Българско дружество по клинична лаборатория

Българско дружество по неврология

Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

Българско паразитологично дружество

Българско дружество по неврохирургия

Българско нефрологично дружество

Българско дружество по ревматология

Българско дружество по офталмология

Българско дружество по патология

Българска психиатрична асоциация

 

Българско хирургическо дружество

Българско дружество по хранене и диетика

Българска асоциация на микробиолозите

Асоциация по клинична имунология


 

МЗ, НЗОК, НПО

 

Министерство на здравеопазването

Национална здравноосигурителна каса

Български зъболекарски съюз

Българска асоциация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Български фармацевтичен съюз

www.zdrave.net

www.zdravenews.eu

Сайт за медицинско право – правни регламенти в медицината

Регистър на лекарите