Home Трудова борса
PDF Печат Е-поща
Обяви за работа за лекари, рехабилитатор и магистър-фармацевт от ДБТ - Свищов
Работодател Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила
Населено място: с. Овча могила, община Свищов
Длъжност: Лекар, обща медицина
Описание на длъжността: Общопрактикуващите лекари диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Дейността включва и обслужване на разположение на пациентите, дежурства на 12 часа
Изисквания към кандидата: Висше образование – обща медицина; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения
Допълнителна информация: Заплата – 2000 лв., осигурява се жилище и храна за 12-часовите дежурства.
Работодател: Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила
Населено място: с. Овча могила, община Свищов
Длъжност: Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
Описание на длъжността: Назначава рехабилитационни програми по „Физикална и рехабилитационна медицина“, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Дейността включва и обслужване на разположение на пациентите, дежурства на 12 часа
Изисквания към кандидата: Висше образование - Физикална и рехабилитационна медицина; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения
Допълнителна информация: Заплата – 2000 лв., осигурява се жилище и храна за 12-часовите дежурства.
Работодател: Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила
Населено място: с. Овча могила, община Свищов
Длъжност: Рехабилитатор
Описание на длъжността: Непосредствен контакт с болния, инвалида, застрашения от инвалидност и здравия, като му оказва професионална помощ за преодоляване психическия стрес от нарушената временна или постоянна двигателна и социална активност.
Изисквания към кандидата: Висше образование - Рехабилитация; медико-биологични, хуманитарно-социални и специални знания в областта на кинезитерапията, масажа, физиотерапията, балнеологията и курортологията, трудотерапията и ергономията; работа с програмни продукти; комуникативност, мобилност, мотивация, организаторски умения, отговорност, работа в екип, работоспособност, социални умения, технически умения
Допълнителна информация: Заплата – 1500 лв., осигурява се жилище.
За допълнителна информация може да се свържете с:
- трудовите посредници в ДБТ Свищов.
Телефон за връзка: 0631 60519; 0878 428320; 0882 825176
- СБР – НК ЕАД, филиал Овча могила, отдел Човешки ресурси,
Симеонка Горанова
Телефон за връзка: 0886200773
Работодател: СИМЕРА ФАРМ
Населено място: гр. Свищов, обл. Велико Търново
Длъжност: Фармацевт магистър
Описание на длъжността: Изпълнява рецепти, работи със Здравната каса
Изисквания към кандидата: Висше образование – Фармация;
работа с програмни продукти; обработка на информация, въвеждане на данни; работоспособност, комуникативност, мотивация, отговорност, работа в екип, социални умения, предприемчивост.
Допълнителна информация: Заплата: 2800 – 3100 лв., работа на 2 смени, безсрочен трудов договор със срок на изпитване.
За допълнителна информация може да се свържете с:
- трудовите посредници в ДБТ Свищов.
Телефон за връзка: 0631 60519; 0878 428320; 0882 825176